Το ΑΛΦΑ Studies θα υλοποιήσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη δύο νέα προγράμματα voucher για άνεργους πτυχιούχους ηλικίας 25-45 ετών. Τα προγράμματα αυτά με τίτλο

1 «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ»

2 «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ»

απευθύνονται σε 5.000 ανέργους νέους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 25-45 ετών, πτυχιούχους ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής).

 με θεωρητική κατάρτιση σε σύγχρονες εγκαταστάσεις

 με πρακτική σε επιχειρήσεις πρώτης γραμμής

 με εκπαιδευτικό επίδομα 2.800€

 με παρεχόμενο εκπαιδευτικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για κάθε καταρτιζόμενο.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων αρχίζει από 28/06/2019 και ώρα 14:00 και λήγει την 23/08/2019 και ώρα 23:59 .

 

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει:

 παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (δύο συνεδρίες)

 παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών και συγκεκριμένα

– Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού

– Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών

– Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων

 πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης και

 πρακτική άσκηση – on the job training – συνολικής διάρκειας διακοσίων (200) ωρών

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά

 αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

 βεβαίωση & κάρτα ανεργίας

 αντίγραφο πτυχίου / μεταπτυχιακού διπλώματος

 πτυχίο Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2

 εκκαθαριστικό σημείωμα φορ. έτους 2017.

 

Συμπλήρωσε την φόρμα επικοινωνίας και σύμβουλος του AΛΦΑ Studies θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σου !