Το ALFA STUDIES & MC – Chargers ολοκληρώσαν με επιτυχία την συνεργασία τους για την διεκπεραίωση του προγράμματος Electric Vehicle Charging Systems (EVCS).

 

 

Ευχαριστούμε πολύ την MC – Chargers για την δωρεά του Σταθμού Φόρτισης στο καινούργιο εργαστήριο Μηχανολογίας καθώς και την κα Άννα Δασκαλάκη ως εκπαιδεύτρια της MC – Chargers για το υλικό και τις πληροφορίες που παρουσίασε κατά την διάρκεια του προγράμματος.