Θέλοντας καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε για το ενδιαφέρον που δείξατε στο Εκπαιδευτικό μας Φεστιβάλ, με λύπη σας ανακοινώνουμε, ότι κατόπιν εντολής του Υπουργείου Υγείας, αναστέλλονται όλα τα σεμινάρια και τα μαθήματα, για την πρόληψη και διαφύλαξη της δημόσιας υγείας.

Πιο συγκεκριμένα, το ΙΕΚ ΑΛΦΑ ενημερώνει τους σπουδαστές και τις οικογένειες τους για τα παρακάτω:
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 783 Β΄/10-3-2020, εφαρμόζεται υποχρεωτική παύση σε όλες τις λειτουργίες των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών.
Από 11-3-2020 έως και 24-3-2020 αναστέλλονται τα μαθήματα και όλες οι εκπαιδευτικές μας δραστηρίοτητες στις εγκαταστάσεις μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γλυφάδα και Πειραιά .
Στα άνωθεν συμπεριλαμβάνονται το πρόγραμμα μαθητείας και η πρακτική άσκηση.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ολοκληρωθεί κανονικά το ακαδημαϊκό έτος.

 Το διοικητικό προσωπικό του ΙΕΚ ΑΛΦΑ θα σας προσφέρει τις υπηρεσίες του (έκδοση βεβαιώσεων, Βεβαιώσεων Κατάρτισης,Πιστοποιητικών Στρατολογίας) καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, στις προαναφερόμενες εγκαταστάσεις, καθημερινά 10.00 – 18.00.

Ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων και ελπίζουμε σε σύντομη επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών μας δραστηριοτήτων.