ΕΩΣ ΚΑΙ 23/8 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ VOUCHER 2019

 

Το ΑΛΦΑ studies (Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2) σε Αθήνα, Πειραιά, Γλυφάδα και Θεσσαλονίκη θα υλοποιήσει δύο νέα προγράμματα «Voucher 2019» για άνεργους πτυχιούχους, ηλικίας 25-45 ετών!

Τα προγράμματα αυτά με τίτλο:

1. «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών, πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ»,

2. «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ»,

απευθύνονται σε 5.000 άνεργους νέους, εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 25-45 ετών, πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ, θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός Πληροφορικής).

Περιλαμβάνουν:

 θεωρητική κατάρτιση σε σύγχρονες εγκαταστάσεις

 πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις «πρώτης γραμμής»

 εκπαιδευτικό επίδομα 2.800€

 εκπαιδευτικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για κάθε καταρτιζόμενο

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων ηλικίας 30 έως 45 ετών έχει οριστεί στις 23 Αυγούστου 2019 και ώρα 23:59.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων ηλικίας 25 έως 29 ετών έχει παραταθεί και έχει οριστεί στις 13 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 23:59.

 

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει:

 παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (δύο συνεδρίες)

 παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης, διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών, σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών και συγκεκριμένα στις ειδικότητες: Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού, Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών – Web Developer, Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων

πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης

πρακτική άσκηση –on the job training– συνολικής διάρκειας διακοσίων (200) ωρών

Απαραίτητα δικαιολογητικά

• αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

• βεβαίωση & κάρτα ανεργίας

• αντίγραφο πτυχίου / μεταπτυχιακού διπλώματος

• πτυχίο Αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2

• εκκαθαριστικό σημείωμα φορ. έτους 2017

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VOUCHER

 

Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε ΣΗΜΕΡΑ στο ΑΛΦΑ studies:

ΑΛΦΑ studies Aθήνα: Πατησίων 31, 210 5279500

ΑΛΦΑ studies Πειραιά: Φίλωνος 39, 210 4120313

ΑΛΦΑ studies Γλυφάδα: 210 9640117

ΑΛΦΑ studies Θεσσαλονίκης: 2310- 552406

 

Επιλέξτε ΕΔΩ για να δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης της δράσης. Επίσημη ιστοσελίδα ενημέρωσης της δράσης : http://voucher.gov.gr/   voucher-aithseis