Life coaching σεμινάρια

Higher Diploma In Life Coaching

Το Alfa Studies, το μεγαλύτερο και πλέον καταξιωμένο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης στην Ελλάδα με παρουσία σε 4 μεγάλα σημεία προσφέρει προγράμματα σπουδών, προσανατολισμένα να δίνουν λύσεις στα σύγχρονα εργασιακά προβλήματα: από την ανάγκη για επαγγελματικό restart, έως την πρώτη είσοδο στην αγορά εργασίας, αλλά και τη διατήρηση της θέσης εργασίας στο σημερινό άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Το Advanced Professional Diploma στο Life Coachίng είναι συνολικής διάρκειας 120 ωρών και υλοποιείται σε κύκλους. Σκοπός είναι να παρέχει στους εκπαιδευόμενους ολοκληρωμένη κατάρτιση και εξειδίκευση σε θέματα που αφορούν τo Life Coaching μελετώντας τις βασικές θεωρητικές αρχές και αναπτύσσοντας νέα εργαλεία προσαρμοσμένα στις συνεχείς εξελίξεις.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει  ένα πλαίσιο εκπαίδευσης με επαγγελματικό προσανατολισμό, το οποίο αναγνωρίζει τα διάφορα είδη του coaching, την προετοιμασία και τα εργαλεία του επαγγελματία Life Coach, τα μοντέλα και τα διάφορα είδη του Life Coaching καθώς και το επαγγελματικό πλαίσιο δραστηριοποίησεις του. Το παρόν πρόγραμμα παρέχεται αυτόνομα με δυνατότητα συνδυασμού με το APS Συμβουλευτική Ψυχολογία και Ενσυνειδητότητα.

To Εξειδικευμένο Σεμινάριο Life Coaching περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

Κανόνες ορθής πρακτικής, κώδικας δεοντολογίας και πλαίσιο εργασίας στο Life Coaching

Ανάπτυξη προσωπικής ηθικής για την ορθή και καλή πρακτική. Πώς προετοιμάζομαι, ποια τα εργαλεία μου, ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου νομικές, ηθικές και μη. Ποιες ικανότητες/δεξιότητες πρέπει να έχει ένας coach και ποιες πρέπει να αναπτύξει. Πού εφαρμόζονται αυτές. Κώδικας δεοντολογίας όπως ορίζεται από τα διάφορα Ινστιτούτα στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό.

Δουλεύοντας, ανακαλύπτοντας, εμβαθύνοντας σε μένα μέσω αντικειμενικής παρατήρησης

Rosenberg self-esteem scale. 

Αξιακό σύστημα. Τι είναι; Γιατί το έχουμε και, αν δεν το έχουμε, πώς θα το αποκτήσουμε; Ανάλυση αναγκών κατά Maslow. Πίνακας διερεύνησης/κατάρτισης αξιακού συστήματος των 5, ανά τομέα ζωής και εν συνόλω. 

Παρουσίαση, ανάλυση και χρήση της SWOT analysis. 

Μέσω πινάκων/εργαλείων: Εντοπισμός δυνατοτήτων και αδυναμιών -χρήση και προστασία από αυτές. Χρήση εργαλείων που θα βοηθήσουν στο εντοπισμό της παρούσας κατάστασης σε κάθε τομέα της ζωής μου. Επιτυχίες και αποτυχίες και πώς μπορώ να τις αξιοποιήσω. Αποδοχή του εαυτού μας.

 

Rosenberg self-esteem scale.

Εισαγωγή στην κυρίως διδασκαλία

 

 • Η ανθρώπινη συμπεριφορά και από πού πηγάζει. Ιεράρχηση και ανάλυση των αναγκών. Θεωρίες μάθησης (Bandura) 

 • Επικοινωνία: Τι είναι και πώς επικοινωνούμε -Είδη επικοινωνίας

 • Πού μας χρειάζονται τα δύο προηγούμενα μαθήματα. Εφαρμογή για να αναπτύξουν τις Coaching ικανότητες μας. Ποιες είναι αυτές, πώς τις χρησιμοποιώ στο έπακρο

 • Είδη ερωτήσεων- Πώς ρωτάω στο Coaching 

 • Πλαισίωση και δημιουργία σχέσης με τον πελάτη 

 • Ανάπτυξη ικανοτήτων για το καλύτερο αποτέλεσμα

Μοντέλα Coaching

 

 • Μοντέλο GROW: Ανάλυση, πίνακες και ερωτήσεις

 • Μοντέλο SMART: Ανάλυση, πίνακες και ερωτήσεις

 • Μοντέλο αποδοχής

 • Μοντέλο "Ο κύκλος της ζωής"

 • Μοντέλο "Οι ρόλοι μου"

 • Μοντέλο Συγκρούσεων και Επίλυσης αυτών

 • Μοντέλο για την Αναβλητικότητα ή Μοντέλο για την αξιοποίηση χρόνου με τη χρήση πίνακα

 • Μοντέλο για καλύτερη διαχείριση των οικονομικών

 • Μοντέλο χρήσης της αποτυχίας

 • Μοντέλο για δόμηση και διεκπεραίωση εργασιακού ή προσωπικού project

 • Μοντέλο εντοπισμού συναισθημάτων με τη χρήση του πίνακα του Πάροτ

 • Μοντέλο για τη διαχείριση του στρες

 • Μοντέλο αυτοφροντίδας με τη χρήση πίνακα: Πλάνο για μια ισορροπημένη ζωή

 • Μοντέλο για την ανάπτυξη αυτοπεποίθησης με τη χρήση πίνακα

 • Μοντέλο οργάνωσης για την αλλαγή και εύρεση εργασίας

 • Μοντέλο για τη διαχείριση θυμού μέσω πίνακα

 • Μοντέλο για τη διαχείριση αυτόματων αρνητικών σκέψεων μέσω πίνακα

 • Μοντέλο καταγραφής και διαχείρισης κρίσεων πανικού μέσω πίνακα

 • Μοντέλο υιοθέτησης καινούργιας συμπεριφοράς

 • Μοντέλο για τη μείωση/κόψιμο του τσιγάρου μέσω καταγραφής 

 • Μοντέλο ανάπτυξης δεξιοτήτων για την επίλυση συγκρούσεων σε προσωπικές/ερωτικές/οικογενειακές σχέσεις: Οδηγός διαχείρισης και αυτοβοήθειας

 • Μοντέλο ανάπτυξης ορίων: Ναι χωρίς νεύρα, όχι χωρίς τύψεις

 • Εργαλείο δημιουργίας μοντέλων/εργαλείων. Πώς να κατασκευάσω διάφορα μοντέλα για καθημερινή χρήση, που μπορεί να χρειάζεται ο πελάτης για να αποφύγει τυχόν εμπόδια που θα εμφανιστούν κατά τη διάρκεια των συνεδριών μας

Επαφή/συνάντηση με τον πελάτη

 

 • Πώς έρχομαι σε επαφή με τον πελάτη. Η συνάντηση με τον πελάτη είναι από μόνη της ολόκληρη επιστήμη, όπου θα χρειαστεί να επιστρατεύσουμε όλα τα εργαλεία που διδαχτήκαμε στην αρχή των μαθημάτων μας

 • Αυτό, μαζί με κάποιους κανόνες που θα μάθουμε, γίνεται για την καλύτερη διευκόλυνση, αλλά και το καλύτερο δυνατό πλαισίωμα και χτίσιμο της σχέσης μας με τον πελάτη. 

 • Δομή της πρώτης συνάντησης

 • Προσωπικά Δεδομένα: Υπογραφή δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, όπως είναι θεσπισμένα απο το νομικό πλαίσιο της χώρας όπου εργαζόμαστε. Καταγραφή μίνι ιστορικού για τον εντοπισμό των αναγκών του πελάτη. Δημιουργία πλαισίου Coaching. Καθορισμός συναντήσεων. Σχέδιο ιδιωτικού συμφωνητικού συνεργασίας για την επίτευξη επιθυμητού στόχου.

 • Δημιουργία αρχείου πελάτη
 • Δομή επόμενων συναντήσεων

 • Ερωτήσεις ανατροφοδότησης. Ανάλυση δράσεων/ενεργειών που έγιναν και τα αποτελέσματά τους, εντοπισμός επόμενων στόχων, ανάθεση εργασιών και πλάνο ενεργειών. Κλείσιμο και καθορισμός επόμενης συνάντησης

 • Δομή τελευταίας συνάντησης

 • Αξιολόγηση συμφωνητικού: Ποιος ήταν ο στόχος; Τον πετύχαμε και εμείς και ο πελάτης; Τύποι αξιολόγησης. Βασικές αρχές αξιολόγησης. Γνωστικές διεργασίες προς την αξιολόγηση. Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης για τον πελάτη προς εμάς και καταγραφή εμπειρίας σε μορφή testimonial (ανατροφοδότηση: έννοια και τύποι) για μελλοντική χρήση στο αρχείο μας

Σε άτομα που θέλουν να γνωρίσουν τον χώρο τoυ Coaching και θέλουν να τα εφαρμόσουν στον χώρο της εργασίας τους, καθώς και επίσης  ενδιαφέρονται για την προσωπική τους ανάπτυξη και αυτογνωσία και τους απασχολεί το ζήτημα της προσωπικής τους ανάπτυξης. Είναι κατάλληλο για επαγγελματίες όλων των κλάδων, άτομα όλων των ηλικιακών ομάδων ανεξαρτήτως προσωπικών ενδιαφερόντων. 

Σε εργαζόμενους σε χώρους ψυχικής υγείας ( ιατρούς, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, διαιτολόγους κ. α.) οι οποίοι αναζητούν επαγγελματική εξέλιξη και διεύρυνση των προσφερόμενων υπηρεσιών τους.

Σε εκπαιδευτικούς  όλων των βαθμίδων

Στο ευρύτερο κοινό για λόγους προσωπικής ή και επαγγελματικής ανάπτυξης

Σε όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τις σπουδές πάνω στην Συμβουλευτική Ψυχολογία ή στο Mindfulness

 

 • Τη συμμετοχή σου στο EDUCATION FESTIVAL. Πρόκειται για το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό φεστιβάλ σε Ελλάδα και Ευρώπη που περιλαμβάνει πλήθος δωρεάν σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων και workshops

 • Την απόκτηση της ALFA Student Card για μοναδικά προνόμια και εκπτώσεις σε υπηρεσίες και προϊόντα που σε ενδιαφέρουν

 • Τη δωρεάν απόκτηση της καινοτόμας εφαρμογής ALFA Mobile App για να ενημερώνεσαι πρώτος για αποκλειστικές προσφορές, εκδηλώσεις, networking events και Startup διαγωνισμούς

 • Τη συμμετοχή σου σε πανευρωπαϊκούς και πανελλαδικούς διαγωνισμούς, όπου οι σπουδαστές του ALFA STUDIES βραβεύονται επανειλημμένως

 • Συμμετοχή σε πιστοποιημένα Webinars πάνω στον τομέα ενδιαφέροντος σου

 • Μειωμένα δίδακτρα για φοίτηση σε δεύτερο πρόγραμμα φοίτησης του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Alfa Studies και του ΙΙΕΚ ΑΛΦΑ

 • Την άμεση πρόσβαση στο Γραφείο Εργασίας (Job Center) του ALFA Studies, μέσω του οποίου έχεις τη δυνατότητα να απορροφηθείς σε ένα δίκτυο 4.000 και πλέον συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με τις καλύτερες προϋποθέσεις

 • Δωρεάν εγγραφή στο Alumni Alfa Club και συμμετοχή σε όλα τα events

Το Advanced Professional Diploma στο Life Coachίng προσφέρει:

· Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Α. ΕΠΙΛΟΓΗ - ΚΔΒΜ (αρ. αδείας 2000058)

· Διεθνή Πιστοποίηση από τον φορέα απονομής τίτλων σπουδών ABC CERTA, ενισχύοντας το βιογραφικό σου στην παγκόσμια αγορά εργασίας

Θέλεις να μάθεις περισσότερα; Συμπλήρωσε την φόρμα!

Αποδέχομαι την πολιτική σχετικά με τη συλλογή και χρήση των προσωπικών μου δεδομένων.

Σχετικά νέα

Ενδιαφέρεσαι για το πρόγραμμα; Μην χάνεις χρόνο!

Κάνε εγγραφή τώρα και πάρε
This is default text for notification bar